REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Ziua Grâului 2024”

Din data de 19.06.2024

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania “Ziua Grâului 2024” este organizată și desfășurată de Automobile Bavaria SRL, cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti 53A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8725/2013, având cod unic de înregistrare RO5450286, denumită în continuare Organizator.

1.2. Campania se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni și condiții sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul comunicării lor prealabile către participant prin afișare în cadrul standului de la Ziua Grâului 2024.

 1. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se desfășoară în data de 19 iuni 2024 și se adresează persoanelor care vizitează standul Automobile Bavaria din cadrul evenimentului Ziua Grâului 2024, care se desfășoară în incinta fermei Kodagro din Seuca (comuna Gănești).

 1. 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La această campanie pot participa toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Fiecare persoană care va fi prezentă la standul Automobile Bavaria din cadrul evenimentului Ziua Grâului 2024 , în data de 19 iunie 2024, care va completa online, pe un suport electronic pus la dispoziție de către organizator, documentul Formular Inscriere Campanie / Formular colectare date, acceptând regulile aplicabile campaniei, va fi înscris pentru primirea unui voucher cu o valoare de :

500 Euro (TVA inclus) la achiziția unui automobil rulat din stocul Bavaria Used (România)

Fiecare persoană care se va înscrie la campanie va primi pe adresa de email completată în formular un cod unic de voucher.

 

 1. CONDIȚIILE UTILIZĂRII VOUCHERULUI
  • Fiecare voucher are un cod unic de identificare.
  • Voucher-ul este valabil în perioada 19 iunie 2024 – 31 iulie 2024.
  • Voucherele valorice vor fi emise doar în timpul evenimentului ”Ziua Grâului 2024”,  în data de 19 iunie 2024.
  • Valoarea voucher-ului este de 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used.
  • Voucherul poate fi folosit doar în cadrul locației Automobile Bavaria Târgu Mureș –
   Strada Principală 800/ H, Cristești 547185, județul Mureș.
  • Valoarea voucher-ului nu poate fi preschimbată în bani, nu este rambursabil și/sau transmisibil.
  • Voucherul este transmis participantului (care s-a înregistrat cu datele sale pe tableta în cadrul evenimentului Ziua Grâului 2024) doar în format digital, la adresa de e-mail comunicată de către acesta.
  • Participantul are obligația să verifice dacă a primit voucherul pe adresa de e-mail indicată în momentul înregistrării în cadrul evenimentului Ziua Grâului 2024 și să sesizeze reprezentanții Automobile Bavaria dacă nu l-a primit, în maximum 48 de ore de la înscriere.
  • Valabilitatea voucher-ului nu poate fi prelungită.
  • Voucherul este nominal și se emite în perioada evenimentului Ziua Grâului 2024, doar în data de 19 iunie 2024, în intervalul orar 10:00 – 16:00, după ce participantul îi oferă acordul reprezentantului Automobile Bavaria pentru înregistrarea acestuia în sistemul digital (pe tabletă).
  • Fiecare participant la evenimentul Ziua Grâului 2024 are dreptul să primească un singur voucher, o singură dată, în urma oferirii acordului său în prealabil, alături de datele de contact (inclusiv numele complet și adresa de e-mail) către reprezentantul Automobile Bavaria, cu scopul înregistrării în sistemul digital, accesat de pe tabletă.
  • Participanții nu pot solicita reprezentantului Automobile Bavaria să înregistreze mai multe persoane în sistem, pe tabletă, dacă acestea nu sunt prezente în locație, în acel moment, la evenimentul Ziua Grâului 2024.
  • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric dacă nu au participat, fizic, la eveniment.
  • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric după finalizarea evenimentului, dacă nu au oferit datele lor de contact unui reprezentant Automobile Bavaria în timpul evenimentului Ziua Grâului 2024, aflându-se fizic în cadrul locației.
  • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric dacă nu au oferit datele unui reprezentant Automobile Bavaria pentru a-l înregistra pe tabletă în timpul evenimentului Ziua Grâului 2024, chiar dacă au fost în mod fizic în cadrul locației.
  • Voucherul poate fi valorificat pentru achiziția unei mașini rulate, disponibilă pe bavariaused.com, în stocul de România (semnalizat ca atare – bifă cu tricolorul României).
  • Valoarea voucherului (500 Euro cu TVA inclus) va fi aplicată la prețul afișat pe bavariaused.com la data achiziției.
  • Voucherul nu se poate utiliza pentru o altă comandă plasată anterior emiterii acestuia, chiar dacă aceasta se află în așteptare sau este finalizată.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanților la campanie vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

6.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Automobile Bavaria SRL (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), în calitate de organizator al campaniei.

6.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la campanie vor fi prelucrate de către operator, în vederea: (i) organizării și desfășurării campaniei;

6.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea campaniei.

Pentru înscrierea și derularea campaniei, operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: prenume, nume, telefon, adresă de email, localitate.

6.4. Temeiul legal al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în vederea executării prevederilor prezentului regulament, prin înscrierea la Campanie prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

6.5. Drepturile participanților față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul garantează participanților exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), astfel cum se regăsesc acestea prezentate detaliat în secțiunea dedicată a Politicii de confidențialitate Automobile Bavaria, regasită pe website-ul www.bmw-bavaria.ro.

Operatorul asigură participanților, pe durata campaniei, următoarele drepturi:

(i)        dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)      dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(v)       dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)     dreptul la portabilitatea datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6.6 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea campaniei, cu excepția situației în care au optat pentru primirea de alte informații din partea operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc.

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie va putea înceta înainte de termenul prevăzut în regulament și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă desfășurarea campaniei sau dacă organizatorul decide acest fapt, comunicând public respectiva modificare a Regulamentului. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage voucherul acordat.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta campanie nu se cumulează cu alte campanii ale organizatorului, aflate în derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participanții având dreptul de a beneficia de o singură campanie, la libera alegere a participanților. Participarea la această Campanie implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.

 

 

Link-uril utile:

 1. Stoc autovehicule rulate Bavaria Used: https://bavariaused.com/vehicule-rulate/?_sft_pa_stoc=stoc-romania