REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIILOR

Bavaria Used Day” și Ziua mașinilor rulate BMW Premium Selection

Din data de 6 aprilie 2024

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campaniile “Bavaria Used Day” și “Ziua mașinilor rulate BMW Premium Selection” sunt organizate și desfășurate de Automobile Bavaria SRL, cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti 53A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8725/2013, având cod unic de înregistrare RO5450286, denumită în continuare Organizator.

1.2. Campaniile se vor derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni și condiții sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul comunicării lor prealabile către participant prin afișare în incinta showroom-urilor Automobile Bavaria de pe teritoriul României.

 1. DURATA CAMPANIILOR

2.1. Campaniile se desfășoară în data de 6 aprilie 2024, în intervalul orar 10.00 – 15.00 și se adresează persoanelor fizice și juridice (prin reprezenanții săi) care vizitează Showroom-urile Automobile Bavaria, de pe teritoriul României, și care participă la evenimentele dedicate mașinilor rulate :

Bavaria Used Day – se desfășoară în locațiile Automobile Bavaria Arad, Automobile Bavaria Bacău, Automobile Bavaria Brașov, Automobile Bavaria Constanța, Automobile Bavaria Cluj, Automobile Bavaria Craiova, Automobile Bavaria Otopeni, Automobile Bavaria Sibiu, Automobile Bavaria Timișoara, Bavaria Motors Baia Mare

Ziua mașinilor rulate BMW Premium Selection – se desfășoară în locațiile : Automobile Bavaria Băneasa, Automobile Bavaria Militari și Automobile Bavaria Târgu Mureș.

 1. 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceste campanii pot participa toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani.

3.2. Nu pot participa la campanii angajații Organizatorului, ai societăților din grupul Organizatorului, soțul/soția și nici rudele de gradul I și II ale persoanelor menționate anterior.

 1. MECANISMUL CAMPANIILOR

4.1. Fiecare persoană care va fi prezentă la eveniment într-unul dintre showroom-urile Automobile Bavaria din țară, în data de 6 aprilie 2024, în intervalul orar 10.00 – 15.00, care va completa online, pe un suport electronic pus la dispoziție de catre organizator, documentul Formular Inscriere Campanie / Formular colectare date, acceptând regulile aplicabile campaniei, va fi înscris pentru primirea unui voucher valoric cu următoarele beneficii la dealerii Automobile Bavaria participanți la campanie :

 • 500 Euro (TVA inclus) ce pot fi utilizați ca și discount la achiziția unui automobil rulat din stocul Bavaria Used (România).
 • 4.000 lei (TVA inclus) reducere la achiziția unui set de 4 roți de iarnă originale BMW aflate déjà în stocul dealerului. Reducerea nu se aplică pentru roțile aduse special pe comandă la solicitarea clientului.
 • 2.000 lei (TVA inclus) reducere la achiziția unui set de 4 roți de iarnă originale MINI aflate déjà în stocul dealerului. Reducerea nu se aplică pentru roțile aduse special pe comandă la solicitarea clientului.
 • 1.000 lei (TVA inclus) reducere la achiziția unui set de 4 anvelope de vară BMW
 • 500 lei (TVA inclus) reducere la achiziția unui set de 4 anvelope de vară MINI

Fiecare persoană care se va înscrie la campanie va primi pe adresa de email completată în formular un voucher cu cod unic.

 

 1. CONDIȚIILE UTILIZĂRII VOUCHERULUI
  • Fiecare voucher are un cod unic de identificare.
  • Voucher-ul este valabil în perioada 6 aprilie 2024 – 15 mai 2024.
  • Voucherele valorice vor fi emise doar în timpul evenimentelor,  în data de 6 aprilie 2024, intervalul orar 10:00 – 15:00.
  • Voucherul poate fi valorificat pentru achiziția unei mașini rulate, disponibilă pe bavariaused.com, în stocul de România (semnalizat ca atare – bifă cu tricolorul României) și/sau pentru achiziția de roți de iarnă orignale BMW și MINI sau pentru achiziția de anvelope de vară BMW și MINI
  • Valoarea voucherului va fi utilizată ca discount la achiziție și va fi aplicată la prețul afișat pe bavariaused.com la data achiziției pentru autovehiculele rulate și din prețul de client al roților/anvelopelor afișate la dealerul Automobile Bavaria participant la campanie.
  • Valoarea voucher-ului este variabilă în funcție de modul în care clientul alege să il utilizeze. Astfel aceasta poate fi de:
  • 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used
  • 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used + 4.000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de roți de iarnă BMW
  • 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used + 1000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de anvelope de vară BMW
  • 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used + 2.000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de roți de iarnă MINI
  • 500 Euro (TVA inclus) pentru achiziția unei mașini rulate din stocul de România al Bavaria Used + 500 lei (TVA inclus) pentru achiziția de anvelope de vară MINI
  • 4000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de roți de iarnă BMW
  • 1000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de anvelope de vară BMW
  • 2000 lei (TVA inclus) pentru achiziția de roți de iarnă MINI
  • 500 lei (TVA inclus) pentru achiziția de anvelope de vară MINI

 

 • Valoarea voucher-ului nu poate fi preschimbată în bani, nu este rambursabil și/sau transmisibil.
 •  Sumele oferite prin voucher pot fi utilizate doar pentru scopul comunicat prin prezentul regulament și nu se pot realoca prin însumare de la achiziția autovehicului la achiziția de roți sau anvelope și nici vice versa.
 • Voucherul este transmis participantului (care s-a înregistrat cu datele sale pe tableta în cadrul evenimentului) doar în format digital, la adresa de e-mail comunicată de către acesta.
 • Participantul are obligația să verifice dacă a primit voucherul pe adresa de e-mail indicată în momentul înregistrării în cadrul evenimentului și să sesizeze reprezentanții Automobile Bavaria dacă nu l-a primit, doar în timpul evenimentelor.
 • Valabilitatea voucher-ului nu poate fi prelungită.
 • Voucherul este nominal și se emite în perioada evenimentelor, după ce participantul îi oferă acordul reprezentantului Automobile Bavaria pentru înregistrarea acestuia în sistemul digital (pe tabletă).
 • Fiecare participant are dreptul să primească un singur voucher, o singură dată, în urma oferirii acordului său în prealabil, alături de datele de contact (inclusiv numele complet și adresa de e-mail) către reprezentantul Automobile Bavaria, cu scopul înregistrării în sistemul digital, accesat de pe tabletă.
 • Participanții nu pot solicita reprezentantului Automobile Bavaria să înregistreze mai multe persoane în sistem, pe tabletă, dacă acestea nu sunt prezente în locație, în acel moment, la eveniment.
 • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric dacă nu au participat, fizic, la unul dintre evenimente.
 • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric după finalizarea evenimentului, dacă nu au oferit datele lor de contact unui reprezentant Automobile Bavaria în timpul evenimentului, aflându-se fizic în cadrul locației.
 • Participanții nu pot solicita emiterea voucherului valoric dacă nu au oferit datele unui reprezentant Automobile Bavaria pentru a-l înregistra pe tabletă în timpul evenimentului, chiar dacă au fost în mod fizic în cadrul locației.

Voucherul nu se cumulează cu alte promoții valabile în perioada 6 aprilie – 15 mai 2024 în cadrul locațiilor Automobile Bavaria.

 • Voucherul nu se poate utiliza pentru o altă comandă plasată anterior emiterii acestuia, chiar dacă aceasta se află în așteptare sau este finalizată.
 • Voucherul trebuie prezentat la achiziția autovehiculului rulat sau a roților/anvelopelor.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanților la campanie vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

6.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Automobile Bavaria SRL (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), în calitate de organizator al campaniei.

6.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la campanie vor fi prelucrate de către operator, în vederea: organizării și desfășurării campaniei.

6.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea campaniei.

Pentru înscrierea și derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participanților în legătură cu prezenta campanie, operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: prenume, nume, telefon, adresă de email, localitate.

6.4. Temeiul legal al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în vederea executării prevederilor prezentului regulament, prin înscrierea la Campanie prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

6.5. Drepturile participanților față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul garantează participanților exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), astfel cum se regăsesc acestea prezentate detaliat în secțiunea dedicată a Politicii de confidențialitate Automobile Bavaria, regasită pe website-ul www.bmw-bavaria.ro.

Operatorul asigură participanților, pe durata campaniei, următoarele drepturi:

(i)        dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)      dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(v)       dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)     dreptul la portabilitatea datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6.6 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea campaniei, cu excepția situației în care au optat pentru primirea de alte informații din partea operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc.

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie va putea înceta înainte de termenul prevăzut în regulament și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă desfășurarea campaniei sau dacă organizatorul decide acest fapt, comunicând public respectiva modificare a Regulamentului.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Bucuresti.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta campanie nu se cumulează cu alte campanii ale organizatorului, aflate în derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participanții având dreptul de a beneficia de o singură campanie, la libera alegere a participanților. Participarea la această Campanie implicate obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.